Zagreb เมืองหลวงโครเอเชียที่ผสมผสานวัฒนธรรมเก่าใหม่ได้อย่างลงตัว ตอนที่ 2

Zagreb เมืองหลวงโครเอเชียที่ผสมผสานวัฒนธรรมเก่าใหม่ได้อย่างลงตัว ตอนที่ 2 พาร์ทนี้เราจะพาคุณไปชม, น้ำพุพระแม่มารีกับเหล่าเทวดา (Virgin Mary with Angels | Djevica Marija s Anđelima), ประตูหิน (The Stone Gate | Kamenita Vrata), โบสถ์เซนต์มาร์ค (St.Mark’s Church | Crkva Sv. Marka), รัฐสภา (Parliament | Sabor), พิพิธภัณฑ์แห่งความสัมพันธ์ร้าววาน (Museum…