ตะลอนชมสถานที่ท่องเที่ยวประจำเขตเมืองใหม่ใน Ljubljana ตอนที่ 2

ตะลอนชมสถานที่ท่องเที่ยวประจำเขตเมืองใหม่ใน Ljubljana ตอนที่ 2 | ศาลากลางเมือง (City Hall), ถนนช่างทํากุญแจ (The Locksmith Street | Ključavničarska ulica), สะพานช่างทํารองเท้า (Cobblers’ Bridge | Cevljarski most), ห้องสมุดมหาวิทยาลัย National University Library | Narodna in univerzitetna knjižnica, เสาหินนโปเลียน (Napoleon Column), โรงละครกลางแจ้ง (Križanke Outdoor Theatre…

ตะลอนชมสถานที่ท่องเที่ยวประจำเขตเมืองใหม่ใน Ljubljana ตอนที่ 1

ตะลอนชมสถานที่ท่องเที่ยวประจำเขตเมืองใหม่ใน Ljubljana ตอนที่ 1 | โรงพิมพ์บามแบร์ก (Bamberg House | Bambergova hiša), ธนาคารสหกรณ์ (Cooperative Bank | Zadružna gospodarska banka), จัตุรัสเปละชีรัน (Prešeren square | Prešernov trg), โบสถ์ฟรานซิสกัน (Franciscan Church of the Annunciation | Frančiškanska cerkev Marijinega…

ข้อมูลด้านการติดต่อสื่อสารและการเดินทางไปยังประเทศ Slovenia

ข้อมูลด้านการติดต่อสื่อสาร WiFi, เครือข่ายมือถือ, วิธีกดเบอร์โทรศัพท์, การแลกเงิน, ATM และบัตรเครดิต, ธนาคาร, ร้านค้าต่างๆ, ร้านขายยา และการเดินทางไปยังประเทศ Slovenia

ข้อมูลทั่วไปและประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ Slovenia

รวบรวมข้อมูลทั่วไป วันหยุดประจำปี กิจกรรมแนะนำประจำเดือน ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการท่องเที่ยว และประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ Slovenia

การขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) สำหรับ 5 ประเทศยุโรปตะวันออก

รวบรวมข้อมูลการขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) สำหรับสำหรับ 5 ประเทศยุโรปตะวันออก ฮังการี, โครเอเชีย, สโลวีเนีย, โรมาเนีย และบัลแกเรีย รวมถึงเอกสารที่ต้องเตรียม, ที่อยู่, เบอร์โทร, อีเมล, เว็บไซต์ที่สำคัญ

เรื่องน่ารู้ก่อนเดินทางไปท่องเที่ยว 5 ประเทศยุโรปตะวันออก

รวบรวมเรื่องน่ารู้ก่อนเดินทางไปท่องเที่ยว 5 ประเทศยุโรปตะวันออกอันได้แก่ ฮังการี, โครเอเชีย, สโลวีเนีย, โรมาเนีย และบัลแกเรีย ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาน่าเที่ยว, ฤดูกาล, การวางแผนค่าใช้จ่าย, การแลกเปลี่ยนเงินตรา, การใช้บัตรเครดิต รวมไปถึงการขอวีซ่าเข้าประเทศและวีซ่าเชงเก้น