St. Martin's Day

ข้อมูลทั่วไปและประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ Slovenia

รวบรวมข้อมูลทั่วไป วันหยุดประจำปี กิจกรรมแนะนำประจำเดือน ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการท่องเที่ยว และประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ Slovenia

 

วันหยุดประจําปี

Feast of the Assumption

1 ม.ค. New Year’s Day

8 ก.พ. Preferen Day

มี.ค./เม.ย. Easter Monday

27 เม.ย. Uprising Against the Occupation Day

1 พ.ค. Labour Day

25 มิ.ย. National Day

15 ส.ค. Feast of the Assumption

17 ส.ค. Merging of Prekmurje

15 ก.ย. Merging of Primorska

31 ต.ค. Reformation Day

1 พ.ย. At Souls Day

23 พ.ย. Rudolf Maister Day

25 ธ.ค. Christmas Day

26 ธ.ค. Independence and Unity Day

 

กิจกรรมแนะนําประจําเดือน

St. Martin's Day

ม.ค. Christmas and New Year’s Market เลือกซื้อเกลือและน้ำมันมะกอกท้องถิ่นที่ Piran

ก.พ. Dragon Carnival ที่อื่นฉลองวาเลนไทน์ที่ Ljubljana มีพาเหรดมังกร

มี.ค. Idrija and Vojsko ชมเหมืองดูเมืองจากหมู่บ้านที่สูงที่สุดใน Primorska

เม.ย. Chocolate Festival อลังการกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว ไปกันเลยที่ Radovljica

พ.ค. International Wildflower Festival เดินป่าพาชมดอกไม้ป่าสารพัดที่ Bohinj

มิย. Cherry Festival ความน่าสนใจอยู่ที่ Traditional Brda Wedding ที่เมือง Brda

ก.ค. Ljubjana Jazz Festival นักดนตรีแจ๊สจากทั่วโลกมารวมตัวกันที่ Liabiana

.ค. TIC Vronika Tour ไปพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและเยี่ยมชมรถสะสมของ Tito

ก.ย. Hiking Festival ไปเดินป่าเขาลําเนาไพรกันที่ Soda Valley

ต.ค. Old Vine Festival ฉลองกันทั้งเดือน ตั้งแต่องุ่นจากไร่ไปจนอยู่ในแก้ว

.ย. St. Martin’s Day จัดใหญ่ที่สุดในประเทศ ณ Trg Leona Stukja, Maribor

ธ.ค. Potica Days ที่ Bled Island ทั้งโชว์ ทั้งชิม ของแท้ต้องไม้วอลนัท

 

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปและประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ Slovenia

เมืองหลวง : ลูบลิยานา

พื้นที่ : < ไทย 25.3 เท่า ประชากร : < ไทย 33.3 เท่า

ภูมิอากาศ : เมดิเตอร์เรเนียน

ภาษาราชการ : สโลวีน

ศาสนา : คริสต์โรมันคาทอลิก

รายได้ต่อหัว :> ไทย 5.7 เท่า

สกุลเงิน : ยูโร (Euro)

รหัสโทรประเทศ : +386

รหัสโทรเมืองหลวง : 1

เหตุด่วนเหตุร้าย : 112

 

ค่าใช้จ่าย ต่อคน ต่อวัน (บาท)

งบโดยรวม : 3,000 – 3,500

ที่พัก : 1,500

อาหาร : 1,200

เดินทาง : 0 – 250

เข้าชมสถานที่ : 400 * (1 ยูโร – 40 บาท)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

การท่องเที่ยวสโลวีเนีย : www.slovenia.info

รถไฟ : www.slo-zeleznice.si

รถบัส : www.ap-ljubljana.si

 

ประวัติศาสตร์ Slovenia

 Josip Broz Tito

ก่อนจะมาเป็นสโลวีนส์ (Slovenes)

ดินแดนประเทศสโลวีเนียในปัจจุบันเคยมีคนอยู่อาศัยมากว่า 250,000 ปีมาแล้ว หลักฐานที่ขุดพบ เช่น กระดูก เจาะรูในถ้ำ Divie Babe มีอายุถึง 55,000 ปีซึ่งถือเป็นขลุ่ย เลาที่เก่าที่สุดในโลก ผู้ที่ตั้งรกรากและก่อกําเนิดขอบเขตความเป็นรัฐขึ้นครั้งแรก เป็นเหล่าชาวเคลท์ (Celts) ผู้กล้าหาญกํายําในชุดเกราะและหมวกเหล็ก เข้ามาในช่วง 300 ปีก่อนคริสตกาล แต่อีกเพียง 100 ปีต่อมา ชาวโรมันได้บุกเข้ามาสร้างเมืองและถนนหนทางในบริเวณลุบลิยานา (Ljubljana) เมืองหลวงในปัจจุบันชื่อเดิมคือ อีโมนา (Emona)

 

ชาวสลาฟและชาวสโลวีนส์

คริสต์ศตวรรษที่ 4 อาณาจักรโรมันแบ่งเป็น 2 ฝั่ง อาณาจักรโรมันตะวันตกซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่โรมล่มสลายลงในเวลาต่อมา อีโมนาจึงเป็นอิสระ ศตวรรษที่ 6 ชาวสลาฟ (Slavs) เริ่มอพยพจากชายขอบเทือกเขาคาร์เพเธียนเข้ามาตั้งรกรากแทน และก่อตั้งรัฐอิสระของชาวสโลวีนส์ (Slo- venes) ขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 7

 

คริสต์ศาสนา

ในด้านศาสนา แรกเริ่มเดิมที่ชาวสลาฟเป็นพวกเพแกน (Pagan) นับถือเทพเจ้าหลายองค์ ทําให้ภายหลังจะถูกเรียกว่าเป็นพวกนอกรีต เมื่อศาสนาคริสต์ได้เข้ามาสู่ดินแดนนี้ในศตวรรษที่ 9

 

การค้าและศิลปะ

ในศตวรรษที่ 11 เริ่มมีการสร้างเมืองขึ้นอีกหลายเมืองเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการค้าและศิลปะ สโลวีเนียตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของราชวงศ์ฮับสบวร์ก (Habsburgs) เช่นเดียวกับ หลายประเทศเพื่อนบ้าน จะมีก็เพียงตระกูล Celje ที่พอจะสู้รบปรบมือได้ แต่ก็ไม่ได้มีกําลังพอที่จะเอาชนะราชวงศ์ฮับสบวร์ก

ในศตวรรษที่ 15-16 สโลวีเนียถูกรุกรานจากกองกําลังชาวเติร์ก รวมถึงยังมีการจลาจลของชาวไร่ชาวนา (Peasant Uprisings) ที่ไม่พอใจกับการกดขี่เป็นทาสและภาษีที่เพิ่มขึ้น การจลาจลครั้งใหญ่เกิดขึ้นในปี 1515 และ 1572 และยืดเยื้อจนถึงศตวรรษที่ 18

 

สงครามโลกและระบอบติโตะ

สโลวีเนียร่วมรบกับฝ่ายออสโตร-ฮังกาเรียนในสงครามโลกครั้งที่ 1 และเมื่อจักรวรรดิล่มสลายลงหลังสงคราม สโลวีเนียได้มีโอกาสสร้างชาติขึ้นมาร่วมกับอีกสองดินแดนภายใต้ชื่อ ราชอาณาจักรเซิร์บส์ โครแอทส์และสโลวีนส์ (Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes) ปกครองโดยราชวงศ์คาราจอร์เจวิช (Karadordevic) เชื้อสายเซอร์เบียนในปี 1919 มีการสร้างมหาวิทยาลัยแห่ง แรกขึ้นที่ลุบลิยานา

ราชอาณาจักรเซิร์บส์ โครแอทส์ และสโลวีนส์ เปลี่ยนชื่อเป็น ราชอาณาจักรยโกสลาเวีย (Kingdom of Yugoslavia) ในปี 1929 โดยมี โจสิบ โปรซ ติโตะ (Josip Broz Tito) เป็นผู้นําประเทศ จนถึงแก่อสัญกรรมในปี 1980

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ติโตะยืนยันเป็นปฏิปักษ์ต่อรัสเซียผู้นําฝ่ายคอมมิวนิสต์ ทําให้ยูโกสลาเวียคงระบอบสังคมนิยมหรือโซเชียลลิสท์ (Socialist) เอาไว้ได้

อิสรภาพ

หลังจากสิ้นติโตะ ก็เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม รัฐสมาชิกทั้ง 6 ของยูโกสลาเวียล้วนอยากแยกตัวออกไปตั้งประเทศของตนเอง ช่วงแรกสโลวีเนียยื่นข้อเสนอเป็นระบบของพันธรัฐ (Federalism) แบบสวิตเซอร์แลนด์แต่ไม่สําเร็จ จึงตัดสินใจลงประชามติ (Referendum) แยกตัวเป็นอิสระ ส่งผลให้สโลวีเนียและโครเอเชียเป็นสองประเทศแรกที่ประกาศอิสรภาพในวันที่ 25 มิถุนายน 1991 จนปัจจุบันก็เป็นชาติอิสระมากว่า 25 ปีแล้ว และเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป หรือ อียู ในวันที่ 1 มกราคม 2007